15/06/2024

Joe Savage

1 min read

想去英國、美國、澳洲、加拿大等等嘅地方升學,但又唔知點開始好?網上咁多五花八門嘅資訊應該信邊個好?海外升學展就係一個好好嘅選擇幫你了解海外升學嘅流程同埋收生要求。任何有意升讀海外大學或者銜接課程嘅學生同埋家長,都可以去海外升學展了解更多詳情㗎!去海外留學可以提升英語能力,擴闊視野,同埋獲得更好嘅就業或者教育機會!不過報讀課程之前,最好先了解自己嘅興趣同埋課程嘅要求。最重要嘅係,唔係每一個課程都受到國際認可,升學展就係一個好嘅途徑俾你知道邊啲課程係受到國際認可㗎! AAS博華海外升學中心就曾經舉辦過好多唔同嘅海外升學展,幫助同學仔同埋家長了解到更多唔同嘅海外大學聯招資訊,就例如英國大學聯招系統(UCAS)嘅申請同埋報讀其他院校嘅竅門!參加嘅院校包括咗一啲著名嘅澳洲大學,例如昆士蘭大學(The University of Queensland) 同埋悉尼大學(The University of Sydney)。AAS仲會提供過百間院校嘅大學學位課程或者其他銜接課程嘅報名機會,避免左網上報名填好資料、交錯文件嘅可能性。同學仔有機會機會可以即場面試同埋得到即場取錄!所以一定要留意住AAS所舉辦嘅升學展呀,詳情可以參考https://aas.com.hk/expo。

過往升學中心曾舉辦不同的升學活動,提供大量的海外升學資訊,例如一些海外升學講座、資訊日及展覽等。過往亦曾介紹外國聯招系統以及海外大學的詳情,解答了不少學生家長的疑難。未來更會為一些熱門學科,例如是澳洲的醫療學科,舉行海外升學講座,為來年準備到海外升學的同學做好準備!